Doprava

Váha zásielky
do kg
Cena bez DPH
do dĺžky 3,5m
Cena s DPH
do dĺžky 3,5m
Cena bez DPH
z dĺžky nad 3,5 m
do max. 6 m (+50%)
Cena s DPH
z dĺžky nad 3,5 m
do max. 6 m (+50%)
  EUR EUR EUR EUR
0,50 4,00 4,80 6,00 7,20
5,00 6,00 7,20 9,00 10,80
15,00 8,50 10,20 12,75 15,30
30,00 11,50 13,80 17,25 20,70
50,00 18,00 21,60 27,00 32,40
75,00 25,00 30,00 37,50 45,00
100,00 30,00 36,00 45,00 54,00
150,00 44,00 52,80 66,00 79,20
200,00 53,00 63,60 79,50 95,40
300,00 66,00 79,20 99,00 118,80
400,00 80,50 96,60 120,75 144,90
500,00 90,00 108,00 135,00 162,00
700,00 111,00 133,20 166,50 199,80
1000,00 154,00 184,80 231,00 277,20